Wychowanie to wyzwanie

„Wychowanie to wyzwanie” - trzecia edycja kompleksowych działań wychowawczych, realizowanych przez p. Sylwię Wysocką-Rykała i p. Anetę Łysiak wraz wychowankami. Przedsięwzięcia wynikają z Podstawy Programowej, Programu Pracy Wychowawczej Klasy, Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie, Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego oraz są spójne z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa.
 
Artykuły z cyklu "Wychowanie to wyzwanie", trzecia edycja: (2019-2022)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „Wychowanie to wyzwanie” - druga edycja kompleksowych działań wychowawczych, realizowanych przez p. Sylwię Wysocką-Rykała i p. Anetę Łysiak wraz wychowankami. Przedsięwzięcia wynikają z Programu Pracy Wychowawczej Klasy, Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie oraz są spójne z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa, czyli obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości poprzez wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów, rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności, współpracę z pracodawcami i rozwój doradztwa zawodowego oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli poprzez bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
 
Artykuły z cyklu "Wychowanie to wyzwanie", druga edycja: (2018-2019)
 
 
 
 
 
  
„Wychowanie to wyzwanie” pod takim hasłem piątoklasiści wraz z wychowawcami realizują założenia Programu Pracy Wychowawczej w roku szkolnym 2016/2017, który jest zgodny z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa, Programem Wychowawczym oraz Programem Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie.
 
Artykuły z cyklu "Wychowanie to wyzwanie": (2016-2018)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna

"Sukces to Przedszkole w Przykonie"

"CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

Projekt "Równy start w przyszłość"