Informacja o kółku ornitologicznym

 

Zajęcia z kółka  w II semestrze 2018/2019 odbywają się w każdą środę na 7 godzinie lekcyjnej ( 13.45-14.30). Zajęcia prowadzi Marta Ilkowska - Nowak- lider Turkowskiej Grupy Lokalnej OTOP. Ich celem jest przekazywanie wiedzy dotyczącej ptaków, bogacenie zdobytych informacji i poparcie ich obserwacjami w terenie. Uczniowie biorą udział w corocznych ogólnopolskich akcjach liczenia ptaków, których wyniki pozwalają oszacować liczebność ptaków na danym terenie i wskazują zmiany jakie dokonują się w danym środowisku. Są to między innymi:

• Międzynarodowe Dni Ptaków Wędrownych (V)

• Europejskie Dni Ptaków (X)

• Zimowe Ptakoliczenie (I)

• Noc Sów (III)

Ponadto uczniowie w ramach zajęć biorą udział  w terenowych wycieczkach: pieszych, rowerowych, kajakowych i autokarowych. Uczestniczą także aktywnie w akcjach organizowanych przez Turkowską Grupę Lokalną OTOP między innymi dokarmianie ptaków w okresie zimowym, zakładanie budek lęgowych, monitoring jerzyków w Turku oraz ptaków zbiornika w Przykonie. 

Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna

"Sukces to Przedszkole w Przykonie"

"CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

Projekt "Równy start w przyszłość"