CYFROWA SZKOŁA WIELKOPOLSK@ - IV EDYCJA PROJEKTU

„Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” to projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej wśród uczniów i nauczycieli wielkopolskich szkół.

 

Artykuły:

 

Podsumowanie Projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski


Podsumowanie III etapu projektu Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski


Zajęcia w Archiwum Państwowym w Kaliszu


Wizyta w Muzeum Okręgowym w Koninie w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020


Zajęcia edukacyjne w Muzeum im. Józefa Mehoffera w Turku


CYFROWA SZKOŁA WIELKOPOLSK@ - IV EDYCJA PROJEKTUPomoc psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna

"Sukces to Przedszkole w Przykonie"

"CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

Projekt "Równy start w przyszłość"