Projekt "Sukces to Przedszkole w Przykonie"

 

Zespół Szkół w Przykonie Przedszkole w Przykonie w okresie od 1 września 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku realizować będzie, w ramach WRPO 2014+, projekt "Sukces to Przedszkole w Przykonie”. Jego głównym celem jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 - 4 lata z terenu Gminy Przykona i gmin ościennych województwa wielkopolskiego. W ramach projektu przewidziane jest utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla dzieci urodzonych w 2013 i 2014 roku. Oferta zajęć dydaktycznych wzbogacona zostanie o następujące zajęcia dodatkowe:

  • "Small English” – celem zajęć jest osłuchanie się z językiem angielskim, poznanie prostych rymowanek, piosenek i zabaw;
  • "W świecie ruchu i muzyki” – zajęcia mają na celu rozwijanie wrażliwości muzycznej, wyobraźni, poczucia rytmu, koordynacji wzrokowo – ruchowej; 
  • "Sztuko, otwórz się” – zadaniem zajęć z arteterapii jest pobudzanie procesów twórczych i  kształtowanie wrażliwości na sztukę;
  • "Gimnastyka buzi i języka” – celem zajęć neurologopedycznych jest wczesna diagnoza i eliminowanie wad wymowy oraz rozwijanie słownictwa. Zajęcia skierowane są również do zainteresowanych rodziców;
  • "Odkrywam siebie” – zajęcia mają charakter korekcyjno – wyrównawczy i wykorzystują elementy Metody Dobrego Startu oraz relaksacji;
  • "Zajęcia z psychologiem”- zajęcia terapeutyczne, stosowane gry i zabawy pozwalają na szybkie zaadaptowanie dziecka w nowym środowisku i grupie rówieśniczej.

Całodzienny pobyt dziecka w przedszkolu, wyżywienie i udział w zajęciach dodatkowych jest bezpłatny.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+). Oś priorytetowa 8. Edukacja. Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu i szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej. Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna.

Nazwa projektu: "Sukces to Przedszkole w Przykonie”

Całkowita wartość projektu: 305 724,00 zł

Kwota pozyskanych środków: 259 865,40 zł

RPWP.08.01.01-30-0018/16 „Sukces to Przedszkole w Przykonie” dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)


 

Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna

"Sukces to Przedszkole w Przykonie"

"CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

Projekt "Równy start w przyszłość"