Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

 

Uczniowie klasy II a w roku szkolnym 2020/2021 biorą udział w II edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego "CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”.

Plakat Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” (pdf)

Projekt autorstwa Honoraty Szanieckiej opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem. Poprzez czytanie lektur, uczniowie zostaną wprowadzeni w problematykę dotyczącą zmian klimatycznych, postaw ekologicznych oraz szeroko pojętej ochrony środowiska.

Cele projektu:

-- rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,

-- rozwijanie aktywności czytelniczej,

-- doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,

-- zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,

-- integracja zespołu klasowego,

-- współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych,

-- wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym- rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. 

Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna

"Sukces to Przedszkole w Przykonie"

"CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

Projekt "Równy start w przyszłość"