Aktywna tablica

„Aktywna tablica” to program Ministerstwa Edukacji Narodowej mający na celu uzupełnienie szkolnej infrastruktury o sprzęt umożliwiający korzystanie z najnowszych cyfrowych rozwiązań edukacyjnych.

zdjęcia

Program wspiera doskonalenie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach projektu nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na zakup interaktywnego  monitora, dotykowej tablicy interaktywnej, głośników oraz projektora. Dzięki nowoczesnym technologiom uczniowie mogą w pełni rozwijać swoje zdolności, a nauczyciele mają możliwość urozmaicenia zajęć i zwiększenia motywacji uczniów oraz efektywności pracy dydaktycznej. Ważnym elementem uczestnictwa w projekcie jest również dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami między nauczycielami z innych szkół uczestniczących w „sieciach współpracy”. Dzięki wymianie doświadczeń i tworzeniu ciekawych scenariuszy lekcji z wykorzystaniem TIK-u, mamy możliwość nabywania nowych  umiejętności i wiedzy w wypracowywaniu nowych rozwiązań.


 

Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna

"Sukces to Przedszkole w Przykonie"

"CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

Projekt "Równy start w przyszłość"