Informacja dla Rodziców uczniów Zespołu Szkół w Przykonie

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od 1 listopada 2019 roku Gmina Przykona zapewnia opiekę stomatologiczną dla dzieci i młodzieży Zespołu Szkół w Przykonie.

Uczniowie Zespołu Szkół w Przykonie mają prawo do bezpłatnej profilaktyki stomatologicznej oraz leczenia stomatologicznego w pełnym zakresie usług z wyjątkiem ortodoncji.

Opieka stomatologiczna nad uczniami będzie realizowana przez dwóch stomatologów w gabinetach dentystycznych zlokalizowanych poza Szkołą:

 

Stomatolog

Adres gabinetu stomatologicznego

Dostępność dla uczniów Zespołu Szkół w Przykonie

Pani Katarzyna Bartosik

 

Przykona, ul. Słoneczna 1

Środa, godz. 11.00-12.00, 

od 01.11.2019 r.

Pani Mirosława Szczupak

Przykona, ul. Szkolna 12

Poniedziałek, godz. 12.00-13.00, 

od 01.12.2019 r. 

 

Uczeń korzystający z opieki stomatologicznej jest zobowiązany potwierdzić przynależność do Szkoły poprzez okazanie legitymacji szkolnej.

Uczniowie korzystają ze świadczeń stomatologicznych pod opieką rodziców.

Dyrekcja Zespołu Szkół w Przykonie 

Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna

"Sukces to Przedszkole w Przykonie"

"CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

Projekt "Równy start w przyszłość"