O projekcie ASPE

 

W Zespole Szkół w Przykonie Przedszkole w Przykonie realizowany jest projekt ASPE – „Asystent Ucznia Ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi” – pilotaż.

Projekt ma na celu opracowanie standardów usług asystenckich. Zebrane w trakcie projektu doświadczenia i przeprowadzone badania pomogą:

  •  przygotować założenia prawne oraz opisać niezbędne kwalifikacje „asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami”,
  •  wprowadzić opis kwalifikacji ASPE do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
  •  opracować zasady finansowania i organizacji pracy ASPE,
  •  opracować programy i scenariusze szkoleń dla asystentów i kadry szkół zatrudniających ASPE,
  •  przygotować pierwszą grupę 640 ASPE do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Czas realizacji projektu w naszej placówce to okres 10 miesięcy od 01.07.2022 roku do 30.04.2023 roku.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty

Projekt realizuje partnerstwo w składzie:

  •  Fundacja Edukacyjna ODITK
  •  Fundacja Fundusz Współpracy
  •  Stowarzyszenie Sztuka Włączania
  •  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

  

Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna

"Sukces to Przedszkole w Przykonie"

"CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

Projekt "Równy start w przyszłość"