O Szkole Podstawowej

Szkoła Podstawowa w Przykonie położona jest na terenie Gminy Przykona należącej do powiatu tureckiego w województwie wielkopolskim. Została oddana do użytku 2 września 1951 r. Otrzymała imię Marii Konopnickiej 23 maja 1983 roku. Na 350 pobierających wówczas naukę w szkole, tę znakomitą pisarkę wybrało 219 uczniów a więc zdecydowanie więcej oddano głosów aniżeli na Janusza Korczaka czy proponowanego wtedy Mirosława Hermaszewskiego – pierwszego polskiego kosmonautę. Obecnie Szkoła Podstawowa w Przykonie liczy 365 uczniów. Zajęcia edukacyjne z uczniami prowadzi 38 nauczycieli, w tym specjaliści: logopeda, pedagog i psycholog.

Ogółem szkoła liczy 17 oddziałów. Dyrektorem Zespołu Szkół w Przykonie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przykonie i Przedszkole w Przykonie jest pani Joanna Woźniak-Skopińska, natomiast funkcje v-ce dyrektorów pełnią: pani Agnieszka Majtka i pani Katarzyna Brzychcy.

Oprócz zajęć  dydaktycznych uczniowie Szkoły  Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie mogą uczestniczyć  w kółkach zainteresowań, przedmiotowych i sportowych a także w zajęciach wyrównawczych, korekcyjnych i rewalidacyjnych. Mają również zapewnioną możliwość korzystania ze stołówki szkolnej, biblioteki oraz świetlicy. W szkole od 1996 r. działa Uczniowski Klub Sportowy „Zryw”. Rozwój zainteresowań sportowych dodatkowo umożliwia istniejąca przy szkole od 1998 r. hala sportowa, z której mogą korzystać zarówno uczniowie jak i mieszkańcy gminy i okolic. Ponadto w roku szkolnym 2003 / 2004 oddano do użytku po gruntownym remoncie szkolną salę gimnastyczną.

W okresie wakacyjnym w 2005 roku przeprowadzono kapitalny remont wnętrza budynku szkoły podstawowej. Rok szkolny 2005 / 2006 rozpoczął się oddaniem do użytku dla uczniów sali informatycznej wyposażonej w nowy sprzęt komputerowy, a zakończył się dociepleniem, nową elewacją i wymianą pokrycia dachowego na budynku szkoły podstawowej. Z biegiem czasu szkoła została doposażona w nowe komputery stacjonarne, tablice multimedialne, rzutniki, notebooki, tablety, kamery, aparaty cyfrowe. Sprzęt w głównej mierze pochodzi z dotacji Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2004 roku Szkoła Podstawowa  im. Marii Konopnickiej w Przykonie otrzymała Medal ,,Za zasługi dla Powiatu Tureckiego”; w 2005 roku Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego. W 2012 roku Zespół Szkół w Przykonie. otrzymał wyróżnienie w kategorii „Promotor Ekologii” oraz prawo do używania znaku "Promotor Ekologii" na kolejne lata.

W szkole realizowane były projekty edukacyjne, m.in.: Program rozwojowy "Konopnicka - szkołą równych szans", Cyfrowa Szkoła i Szkoła w Ruchu oraz projekty systemowe "Równy start w przyszłość" i "Szkoła równych szans". Obecnie klasy pierwsze realizują Ogólnopolski Program „Mały Mistrz”.

Uczniowie koła dziennikarskiego redagują gazetkę szkolną „Pismak”, której treści bawią, integrują i uczą.


 

Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna

"Sukces to Przedszkole w Przykonie"

"CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

Projekt "Równy start w przyszłość"