Regulamin sprawowania opieki nad uczniami oraz dziećmi przedszkolnymi Zespołu Szkół w Przykonie w czasie dowozu i odwozu ze szkoły i przedszkola

Regulamin sprawowania opieki nad uczniami oraz dziećmi przedszkolnymi Zespołu Szkół w Przykonie w czasie dowozu i odwozu ze szkoły i przedszkola:

format docx

Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna

"Sukces to Przedszkole w Przykonie"

"CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

Projekt "Równy start w przyszłość"