Zdjęcia z projektu systemowego "Równy start w przyszłość"

kapital

unia

 Projekt systemowy "Równy start w przyszłość"


Zdjęcia z projektu systemowego "Równy start w przyszłość" w Szkole Podstawowej w Przykonie.

Zdjęcia z projektu systemowego "Równy start w przyszłość" w Szkole Filialnej w Boleszczynie.

Zdjęcia z projektu systemowego "Równy start w przyszłość" w Szkole Filialnej w Sarbicach.

 

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna

"Sukces to Przedszkole w Przykonie"

"CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

Projekt "Równy start w przyszłość"