Regulaminy konkursów przedmiotowych

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie Regulaminu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2022/2023.

W związku z Zarządzeniem nr 110.1.29.2022 z dnia 20 czerwca 2022 r. dotyczącym organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2022/2023, Wielkopolski Kurator Oświaty przekazuje do publicznej wiadomości Regulamin Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych:

https://ko.poznan.pl/wp-content/uploads/2022/09/regulamin-wkp_2022_2023_26.09.2022.pdf 

Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna

"Sukces to Przedszkole w Przykonie"

"CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

Projekt "Równy start w przyszłość"