Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie:
 
Przewodnicząca SU Julia Jurkiewicz, 8C 
 
Zastępca przewodniczącej SU Kinga Julia Jurkiewicz, 8A 
 
Skarbnik SU Maciej Karbowy, 4A 
 
Opiekunowie SU p. Edyta Kuźnicka, p. Magdalena Michalak

Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna

"Sukces to Przedszkole w Przykonie"

"CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

Projekt "Równy start w przyszłość"