Pismak - czasopismo uczniów Szkoły Podstawowej w Przykonie

   Czasopismo uczniów Szkoły Podstawowej

   w Przykonie.

   Bawi, integruje, uczy.

 

"Pismak" - wydanie okolicznościowe, maj 2018

"Pismak" - wydanie specjalne z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski

Pismak nr 4/2015

Pismak nr 3/2015

Pismak nr 2/2015

Pismak nr 1/2015

Pismak nr 4/2014

Pismak nr 3/2014

Pismak nr 2/2013

Pismak nr 1/2013


Z inicjatywy uczniów, od 2000 r. na terenie szkoły działa kółko dziennikarskie, którego podstawowym celem jest redagowanie gazetki „Pismak”. Najważniejsze zadanie to: bawić, uczyć oraz integrować społeczność uczniowską. Młodzi dziennikarze przeprowadzają wywiady oraz sondy z ciekawymi osobami, absolwentami szkoły, pisarzami, aktorami Teatru Edukacji itp. Przy pomocy reporterskiego pióra, aparatu fotograficznego oraz kamery dokumentują najważniejsze wydarzenia z życia szkoły, gminy, środowiska lokalnego, regionu. W ramach projektu Program rozwojowy „Konopnicka – szkołą równych szans” zostały dwukrotnie zorganizowane profesjonalne warsztaty dziennikarskie z redaktorami czasopisma lokalnego: p. Anną Drzewiecką i p. Martą Jachimowską. Czasopismo wydawane jest nieprzerwanie od 15-tu lat pod kierunkiem p. Teresy Wojciechowskiej, przy szerokiej współpracy nauczycieli: p. Anety Łysiak, p. Anny Marczyńskiej, p. Agnieszki Rakiewicz,  p. Sylwii Wysockiej-Rykały. W redagowaniu gazetki, od początku jej powstania wzięło udział 52 uczniów, są oni autorami 65 numerów pisemnych przykońskiego pisemka. Efektem wspólnych działań jest m. in. Uzyskanie CERTYFIKATU dla Szkoły Podstawowej w Przykonie potwierdzające uczestnictwo w I Edycji Projektu JUNIOR MEDIA.


Opiekun: Wojciechowska Teresa.
Współpraca: Łysiak Aneta, Wysocka-Rykała Sylwia.
Adres redakcji: Zespół Szkół w Przykonie, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej,
ul. Szkolna 6, 62 – 731 Przykona
Nakład: 30 egzemplarzy


Program rozwojowy „Konopnicka – szkołą równych szans”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna

"Sukces to Przedszkole w Przykonie"

"CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

Projekt "Równy start w przyszłość"