Przedszkole w akcji "Ćwiczyć każdy może"

Ogólnopolska Akcji Ministra Edukacji Narodowej
„Ćwiczyć każdy może” organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu


Akcja "Ćwiczyć każdy może" w Przedszkolu

Działania przedszkolaków na rzecz aktywności fizycznej w ramach akcji MEN „Ćwiczyć każdy może”. 


Ćwiczyć każdy może… w Przedszkolu

W dniu 12 marca 2014 r. w ramach akcji MEN „Ćwiczyć każdy może” w Przedszkolu w Przykonie zostały przeprowadzone zajęcia ruchowe z udziałem rodziców. Uczestniczyły w nich  przedszkolaki z grupy IV pod opieką p. Iwony Walaszczyk. Głównym celem w/w działań było propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia całej rodziny.

film


Przedszkolaki propagują zdrowy styl życia

 26 listopada bieżącego roku w grupie VI odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców z zakresu edukacji zdrowotnej, których celem było propagowanie zdrowego stylu życia oraz harmonijnego rozwoju dzieci.

 

 


Światowy Dzień Rzucania Palenia

 W ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia przypadającego na 21 listopada 2013 r. w przedszkolu podjęto działania zmierzające do upowszechnienia ,,mody na niepalenie” wśród rodziców dzieci przedszkolnych.

 


 Ruch w przedszkolu - obszar nr 1

W dniu 7 marca 2014 roku sześciolatki z grupy V pod opieką wychowawcy uczestniczyły w ćwiczeniach i zabawach ruchowych prowadzonych z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz Elementów Pedagogiki Zabawy. Głównym celem zajęć było wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci oraz rozwijanie poprzez ruch świadomości przestrzeni, umiejętności komunikacji i współpracy.


Edukacja zdrowotna - obszar nr 3

Edukacja zdrowotna jest jednym z głównych czynników mających wpływ na aktywność fizyczną i ukształtowanie wśród dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych, które w przyszłości będą miały wpływ na styl ich życia. Kierując się tymi przesłankami przedszkolaki uczestniczyły w cyklu zajęć poświęconych zdrowemu odżywianiu, odwiedziły stomatologa, lekarza i pielęgniarkę.  


Zajęcia zorganizowane - obszar nr 6

 

Nasze Przedszkole od wielu lat współpracuje z instytucjami z terenu gminy i powiatu. Są wśród nich: Ochotnicza Straż Pożarna, Poradnia Lekarza Rodzinnego, stomatolog, Poczta Polska, Komisariat Policji, okoliczne zakłady pracy.  Na uwagę szczególną uwagę zasługuje długoletnia współpraca z Centrum Kultury Biblioteką Publiczną Gminy Przykona.


Aktywność w gronie rodziny - obszar nr 8

Zaangażowanie i aktywność to nieodzowne cechy rodziców, którzy pragną uczestniczyć czynnie w życiu przedszkola i swoich pociech. Przykład jaki swoim zachowaniem i postawą dają dzieciom jest godny pochwały i naśladowania. Jednym z przykładów wysokiej świadomości rodziców w propagowaniu aktywnego spędzania czasu z dziećmi jest pomoc i udział  w imprezie pod hasłem ,,Rodzinnego Dnia Sportu”.


 

 

 

 

Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna

"Sukces to Przedszkole w Przykonie"

"CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

Projekt "Równy start w przyszłość"