Z Pętelką po zdrowie – Ogólnopolski Projekt Edukacyjny w grupie I

 

Grupa I – maluszki w roku szkolnym 2022/2023 brała udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym ,,Z Pętelką po zdrowie’’.

zdjęcia

Celem głównym Projektu było kształtowanie świadomości dzieci w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego. Cele szczegółowe to: uświadamianie wpływu zdrowej diety na organizm człowieka, uświadamianie wpływu aktywności fizycznej na zdrowie, kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, utrwalanie nawyków związanych z higieną ciała i psychiki, rozwijanie umiejętności w zakresie nazywania emocji, radzenia sobie z trudnymi emocjami, lękami.

Projekt był realizowany od 3 października 2022 do 31 maja 2023. Projekt był podzielony na 3 moduły. Aby uzyskać certyfikat udziału w projekcie, z każdego modułu należało zrealizować minimum 5 zadań. Moduł I ,,Zdrowo jemy i świetnie się czujemy’’; Moduł II ,,Sport to zdrowie, każdy Ci to powie!’’; Moduł III ,,W nas jest bardzo wielka siła, chcemy żeby zwyciężyła’’. Maluszki wykonały zadania i uzyskały certyfikat. 

Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna

"Sukces to Przedszkole w Przykonie"

"CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

Projekt "Równy start w przyszłość"