Szkolni Mistrzowie klas I-III

 

W minioną środę, 7 czerwca odbyło się wręczenie nagród, w przeprowadzonych w maju, konkursach dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej.

zdjęcia

Był to Szkolny Konkurs Matematyczny o tytuł ,,Małego Mistrza Matematyki”, którego głównym celem było rozwijanie zainteresowań matematycznych i umiejętności samodzielnej pracy uczniów oraz Szkolny Konkurs Kaligraficzny o tytuł „Mistrza Kaligrafii” związany z obchodami Dnia Patrona i propagujący twórczość Marii Konopnickiej oraz umiejętność kształtnego i pięknego pisania. Nagrody książkowe w obu konkursach wręczyła pani dyrektor Agnieszka Majtka.

Zwycięzcami konkursów zostali:

Szkolny Konkurs Matematyczny o tytuł ,,Małego Mistrza Matematyki”
• Jakub Rajczyk, kl. Ia
• Aniela Purcel, kl. Ib
• Wiktor Konopczyński, kl. IIa
• Jan Rusek, kl. IIb
• Patryk Zawada, kl. IIIa
• Wiktor Susło, kl. IIIb

Szkolny Konkurs Kaligraficzny o tytuł „Mistrza Kaligrafii”
• Aleksandra Kolenda, kl. Ia
• Miłosz Studziński, kl. Ib
• Helena Majtka, kl. IIa
• Roksana Bartosik kl. IIb
• Amelia Łukasik, kl. IIIa
• Ewa Literska, kl. IIIb

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów. 

Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna

"Sukces to Przedszkole w Przykonie"

"CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

Projekt "Równy start w przyszłość"