7 stypendiów Samorządu Gminy Przykona za maksymalny wynik egzaminu ósmoklasisty

 

W Zespole Szkół w Przykonie do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło w tym roku 67 uczniów. Absolwenci poznali swoje wyniki 3 lipca, natomiast 6 lipca odebrali w szkole zaświadczenia o wyniku egzaminu, które muszą złożyć w wybranych przez siebie szkołach ponadpodstawowych.

zdjęcia

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a wynik egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.

Wśród tegorocznych absolwentów Zespołu Szkół w Przykonie znalazło się 7 uczniów, którzy uzyskali maksymalne wyniki egzaminu: Hanna Kujawińska i Amelia Łukasik z klasy 8b oraz Maja Zając z klasy 8c uzyskały 100% z języka angielskiego, natomiast Kinga Jurkiewicz (klasa 8a), Wiktoria Andrzejewska (klasa 8b), Miłosz Szymański (klasa 8b) oraz Kacper Rosiak (klasa 8c) uzyskali maksymalny wynik egzaminu z matematyki.

Uczniowie, którzy uzyskali maksymalny wynik egzaminu z języka angielskiego lub matematyki, oprócz zaświadczeń o wyniku egzaminu, odebrali też pamiątkowe statuetki, które wręczyli im dyrektor Zespołu Szkół w Przykonie, p. Joanna Woźniak-Skopińska oraz Wójt Gminy Przykona, p. Mirosław Broniszewski. W kameralnym spotkaniu z uczniami wzięli też udział rodzice oraz wychowawcy klas ósmych.

Podczas spotkania Wójt Gminy Przykona poinformował zebranych o przyznaniu przez Samorząd Gminy Przykona nagród specjalnych – stypendiów za uzyskanie maksymalnego wyniku egzaminu ósmoklasisty w 2023 roku – w wysokości 250 zł.

Nagrody specjalne – stypendia za uzyskanie maksymalnego wyniku egzaminu ósmoklasisty w 2023 roku przyznano: Hannie Kujawińskiej, Amelii Łukasik, Mai Zając, Kindze Jurkiewicz, Wiktorii Andrzejewskiej, Miłoszowi Szymańskiemu oraz Kacprowi Rosiakowi.

Gratulujemy ósmoklasistom, którzy uzyskali wysokie wyniki egzaminu, a wszystkim tegorocznym absolwentom życzymy, aby zostali przyjęci do wybranych przez siebie szkół ponadpodstawowych.

Prezentujemy średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w Zespole Szkół w Przykonie na tle wyników dla powiatu, województwa i kraju.

 

 

Język polski

Matematyka

Język angielski

Zespół Szkół w Przykonie

71,21%

54%

59,52%

Kraj

66%

53%

66%

Województwo

64%

52%

64%

Wieś – kraj

65%

51%

60%

Wieś – województwo

62,3%

48,76%

58,58%

Powiat

64,53%

48,41%

59,30% 

Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna

"Sukces to Przedszkole w Przykonie"

"CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

Projekt "Równy start w przyszłość"