Podsumowanie innowacji pedagogicznej ,,Klasowy Mistrz Tabliczki Mnożenia”

 

,,Komputery nie unieważniają tabliczki mnożenia” /Alexander Kumor/

Innowacja pedagogiczna pod hasłem ,,Klasowy Mistrz Tabliczki Mnożenia” była realizowana w klasie 2 a od 1 kwietnia do 20 czerwca 2023 roku i będzie kontynuowana w kolejnym roku szkolnym.

zdjęcia

#LaboratoriaPrzyszłości
#LaboratoriaPrzyszlosci
#dobrepraktyki
 

Zajęcia odbywały się w ramach zajęć obowiązkowych, jako element godziny lekcyjnej raz w tygodniu.

Celem innowacji było:

- rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania matematyką,
- opanowanie tabliczki mnożenia w zakresie 50,
- doskonalenia umiejętności mnożenia w pamięci.

Innowacja miała uświadomić uczniom jak ważna jest znajomość tabliczki mnożenia w życiu codziennym oraz, że jej nauka może być przyjemna i przybierać formę zabawy. W proponowanych zajęciach każdy uczeń miał szansę osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości, co sprzyjało motywacji do dalszej nauki. Podsumowaniem podejmowanych działań było zorganizowanie konkursu matematycznego o tytuł ,,Klasowego Mistrza Tabliczki Mnożenia”

Efekty:

- Sprawne posługiwanie się tabliczką mnożenia na co dzień.
- Uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych poprzez wykorzystanie aktywizujących metod i technik pracy, sprzętu zakupionego w ramach Laboratorium przyszłości.
- Przygotowanie uczniów do rozwijania samodzielności i wytrwałości w procesie odkrywania oraz rozwiązywania problemów matematycznych
- Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wprowadzenie nowych form pracy z uczniem łączących naukę, zabawę i ruch.
- Wypracowanie szacunku do pracy swojej i innych, wzajemnej pomocy i współdziałania w grupie. 

Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna

"Sukces to Przedszkole w Przykonie"

"CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

Projekt "Równy start w przyszłość"